Wykorzystanie elektronicznej wymiany danych w wybranych przedsiębiorstwach

Article Polish OPEN
Fajczak-Kowalska, Anita;
(2012)
  • Publisher: Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
  • Subject: technologie informatyczne | elektroniczna wymiana danych

IT systems that use electronic data interchange standards significantly contribute to the development of companies. This is due to the possibility for increasing the efficiency of data processing, which in today's economic relations is the key to the smooth functioning ... View more
Share - Bookmark