publication . Article . 1985

Współczesne prądy w językoznawstwie a teoria tłumaczenia

Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 1985
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Country: Poland
Abstract
The paper surveys contemporary trends in linguistics and discusses their relevance to some problems of translation. Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue