publication . Part of book or chapter of book . 2016

Średniowieczne wierzenia – nieczysta siła w kulturze Słowian

Nowaczyk, Marta;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Wydawnictwo UŁ
  • Country: Poland
Abstract
Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach – na wybranych, konkretnych przykładach – podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codziennego, jak również światopoglądu ludzi wieków średnich. Tak różnorodne problemy badawcze zaciekawią wszystkich, którzy interesują się historią średniowiecza, w tym heraldyką, genealogią, archeologią czy historią sztuki.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue