Changes in sectoral structure of employment in Poland in comparison to the European Union

Article English OPEN
Dworak, Edyta; Malarska, Anna; (2010)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Subject: sektorowa struktura zatrudnienia | dekompozycja zmian | Unia Europejska | technika shift-share

Przedmiotem opracowania jest diagnostyka i ocena przeobrażeń w sektorowej strukturze zatrudnienia w krajach UE w czasie. Na tym tle eksponowane są zmiany w GN Polski w okresie 1997– 2008. Dla zilustrowania i empirycznej weryfikacji teorii trzech ... View more
Share - Bookmark