publication . Article . 2002

Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza

Rembowska, Krystyna; Ślipek, Aneta;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2002
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Country: Poland
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest struktura społeczno-przestrzenna Sieradza oraz jej uwarunkowania społeczno-polityczne, związane głównie z realizowaniem przez państwo określonej polityki mieszkaniowej. Efektem wcielania w życie systemu przepisów prawnych i decyzji władz administracyjnych jest rozlokowanie mieszkańców miasta w jego zróżnicowanej z punktu widzenia standardów mieszkaniowych przestrzeni. The subject of this article is socio-spatial structure of the town Sieradz, and its socio-political conditions connected especially with realizing the residential policy by the authorities. Carrying the law systems and the decisions of municipal authorities ...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue