Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie do 1370 r. na przykładzie wybranych rodów

Part of book or chapter of book Polish OPEN
Kaleta, Przemysław;
(2016)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Related identifiers: doi: 10.18778/8088-325-3.08
  • Subject: rycerstwo wielkopolskie | średniowiecze | rody herbowe | herb | herbarz

Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach ‒ na wybranych, konkretnych przykładach ‒ podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, s... View more
Share - Bookmark