publication . Part of book or chapter of book . 2016

Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie do 1370 r. na przykładzie wybranych rodów

Kaleta, Przemysław;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Wydawnictwo UŁ
  • Country: Poland
Abstract
Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach ‒ na wybranych, konkretnych przykładach ‒ podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codziennego, jak również światopoglądu ludzi wieków średnich. Tak różnorodne problemy badawcze zaciekawią wszystkich, którzy interesują się historią średniowiecza, w tym heraldyką, genealogią, archeologią czy historią sztuki.
Subjects
free text keywords: rycerstwo wielkopolskie, średniowiecze, rody herbowe, herb, herbarz
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Part of book or chapter of book . 2016

Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie do 1370 r. na przykładzie wybranych rodów

Kaleta, Przemysław;