Nauczanie języka polskiego jako obcego w zakresie matematyki. Charakterystyka procesu dydaktycznego i treści kształcenia

Article Polish OPEN
Wróbel, Danuta; Zielińska, Alicja; (2016)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Related identifiers: doi: 10.18778/0860-6587.23.10
  • Subject: mathematical learning contents | Polish in mathematics | verification of teaching effectiveness | treści nauczania w matematyce | język polski w matematyce | weryfikacja efektów nauczania

The article is based on many years’ authors experience in preparation of foreigners to study in Poland. We show the goals, phases and methods of teaching Polish as a foreign language in mathematics. In the table we present the detailed learning contents including vocabu... View more
Share - Bookmark