Importance of Entrepreneurs’ Knowledge for Business Restarts of Micro and Small Enterprises

Article English OPEN
Ropęga, Jarosław;
(2013)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Przedstawiona publikacja jest poświęcona charakterystyce i znaczeniu restartów jako następstw niepowodzeń gospodarczych. Zjawisko to staje się coraz częściej wymieniane w kategorii badawczej. Jest ona wynikiem dostrzeżenia potrzeby dyskusji nad postawami osób, któ... View more
Share - Bookmark