publication . Part of book or chapter of book . 2015

Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń

Stasiak, Andrzej;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
  • Country: Poland
Abstract
Turystyka XXI wieku staje się coraz bardziej skomplikowanym, złożonym i trudnym do jednoznacznej oceny zjawiskiem. Najważniejszymi obszarami kontrowersji są: zachowania turystów, miejsca wypoczynku, formy turystyki, produkty turystyczne i skutki, jakie turystyka wywołuje. Pojawiające się wątpliwości mogą mieć przy tym charakter: prawny, etyczno-moralny, kulturowy, estetyczny, zdrowotny, ekonomiczny, ekologiczny. W artykule omówiono najnowsze kontrowersyjne formy turystyki, m.in. turystykę aborcyjną, seksualną, narkotykową, ekstremalną, paranormalną, slumsów, katastrof, halal, tanatoturystykę, urban exploration. Nieustanne poszukiwanie nowych, oryginalnych, częst...
Subjects
free text keywords: turystyka kontrowersyjna, gospodarka doświadczeń, controversial tourism, experience economy
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue