publication . Part of book or chapter of book . 2015

Wieczyste postanowienia konstytucyjne podstawą demokratycznej tożsamości konstytucyjnej

Žalimas, Dainius;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Country: Poland
Abstract
Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.
Subjects
free text keywords: wieczyste postanowienia konstytucyjne, demokratyczna tożsamość konstytucyjna
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue