Charakter działalności gospodarczej Żydów w średniowiecznej Polsce

Part of book or chapter of book Polish OPEN
Wojciechowski, Mikołaj;
(2016)

Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach ‒ na wybranych, konkretnych przykładach ‒ podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, s... View more
Share - Bookmark