Wojownik, polityk... i ojciec. Kilka słów o potomstwie Bolesława Chrobrego

Part of book or chapter of book Polish OPEN
Stefański, Marek (2016)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Related identifiers: doi: 10.18778/8088-325-3.02
  • Subject: Bolesław Chrobry | Bezprym | Mieszko II | Otton | Regelinda | Matylda | potomstwo Bolesława Chrobrego

Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach ‒ na wybranych, konkretnych przykładach ‒ podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codziennego, jak również światopoglądu ludzi wieków średnich. Tak różnorodne problemy badawcze zaciekawią wszystkich, którzy interesują się historią średniowiecza, w tym heraldyką, genealogią, archeologią czy historią sztuki.
Share - Bookmark