Внешняя политика России и венгерская политическяя общественность в 70-ые годы XIX в..

Article OPEN
Meinhard, Lajosz;
(1994)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Punktem wyjścia rozważań Autora jest stwierdzenie, że Rosja rozwiązując tzw. kwestię wschodnią i popierając narodowe ruchy słowiańskie na Bałkanach, stanowiła swą polityką „śmiertelne niebezpieczeństwo” dla węgierskich klas panujących w ramach Monarchii Austro- ... View more
Share - Bookmark