Vitenskapelige publikasjoner, idealet om systematisk empirisme og atferdsanalytiske tidsskrifter

Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Løkke, Jon Arne ; Arntzen, Erik ; Løkke, Gunn (2010)
  • Publisher: Norsk atferdsanalytisk forening
  • Subject: Vitenskapelige tidsskrifter | Systematisk empirisme | :Social science: 200::Psychology: 260 [VDP] | Atferdsanalyse

Vitenskapelige artikler er drivhjulet i den systematiske utviklingen av empiriske vitenskaper som atferdsanalyse. Artiklene i vitenskapelige tidsskrifter skal tilfredsstille formelle og innholdsmessige kvalitetskrav – det finnes to nivåer av vitenskapelige publikasjoner i Norge. Nøyaktige og detaljert beskrivelser i artiklene er vesentlig slik at andre forskere kan arbeide videre på det dokumenterte grunnlaget. Vitenskap, materialisert som vitenskapelige publikasjoner, er en positiv og kumulativ virksomhet. Vitenskapelig publisering bidrar også til at andre kan oppdage og korrigere feil i forskning. Fagfellevurdering, offentliggjøring, replikasjoner og medfølgende feiloppdaging bidrar til at deltakerne lærer og fagfeltet utvikles. Fagfeltet ”atferdsanalyse” består av fire områder som tidsskriftene kan dekke: teoretisk eller konseptuell atferdanalyse, eksperimentell atferdanalyse, anvendt atferdsanalyse og praktiske demonstrasjoner. NAFOs tidsskrifter utgjør en viktig del av utviklingen, utbredelsen og statusen til atferdsanalyse som teoretisk og praktisk virksomhet. Vi nevner noen mulige utviklingsområder for tidsskriftene. Det aller viktigste er at flere atferdsanalytikere skriver med tanke på publisering
Share - Bookmark

  • Download from
    Fagarkivet via Fagarkivet (Article, 2010)
  • Cite this publication