Bruk av blogg til å dele erfaringer i prosjekt til fordypning

Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Nore, Hæge ; Sundby, Anette ; McKenna, Paul (2009)
  • Publisher: Utdanningsforbundet
  • Subject: Blogger | Fordypningsprosjekter | Videregående skole | :Social science: 200::Education: 280 [VDP]

I Brage finner du siste tekst-versjon (postprint) av artikkelen. Forlagets pdf-versjon finner du på: http://www.utdanningsforbundet.no/Akademiet/Yrke/ Sandvika vgs er med i et Lærende nettverk under Program for digital kompetanse. Et hovedmål for lærende nettverk er bevisstgjøring og kvalifisering slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi. Bruk av IKT til dokumentasjon i prosjekt til fordypning (PtF) har vært et gjennomgangstema på nettverkssamlingene. På Sandvika har de valgt å bruke blogg til samhandling og dokumentasjon i PtF. I denne artikkelen beskriver vi erfaringer fra to vg2 områder som har valgt ulike løsninger: Barne‐ og ungdomsarbeider og Medier og kommunikasjon.
Share - Bookmark

  • Download from
    Fagarkivet via Fagarkivet (Article, 2009)
  • Cite this publication