publication . Master thesis . 2014

Nesoddparken : design for a sculpture park as an arena for local production and display of art in Nesodden municipality

Ewald, Daniel;
Open Access Norwegian
  • Published: 18 Aug 2014
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Country: Norway
Abstract
Siden begynnelsen av 1900-tallet har en stor andel av Norges kunstnere vært bosatt i Nesodden kommune, en halvøy sør for Oslo. Det mangler derimot en utendørs arena for produksjon og formidling av skulpturelle verk. En skulpturpark er det tiltenkte programmet for parkarealet i tilknytning til det kreative felleskapet Nesoddparken, som i dag huser femti aktører av ulike kunstdisipliner. Området er velegnet for dette formålet, preget av et lendt terreng og et åpent og karakteristisk skogsbilde. Kommunens visjon er en fremtidig stedsutvikling av det omkringliggende tettstedet, hvor parken er et sentralt element. Kunst- og kulturformidling er en kjerneverdi i kommun...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236 [VDP], Skulpturpark, Prosjektering, Visuell identitet, Verneverdige naturområder, Kunst- og kulturformidling, Landskapsarkitektur, Nesodden, Nesoddparken, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue