publication . Master thesis . 2016

Utbredelsen av Lean i Norge : en spørreundersøkelse

Storsveen, Maria;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 19 Feb 2016
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Country: Norway
Abstract
Denne studie tar for seg utbredelsen av Lean som styringsverktøy blant norske bedrifter på tvers av industrier, størrelser og geografiske områder. Lean er en videreutvikling av de prinsippene man har arbeidet med på Toyota-fabrikker på 1950-tallet. Lean-tankegang ble videreutviklet og nå kan den brukes i alle bransjer: ikke bare i industrien, men også i tjenesteytende sektoren, ideelle organisasjoner og offentlig administrasjon (Charron et al. 2015; Christiansen et al. 2006; Myklemyr 2014; Wig 2014). For å avdekke utbredelsen av Lean ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg på 11923 bedrifter som tilhører ulike bransjer, sektorer og er av ulike ...
Subjects
free text keywords: Lean, :Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue