publication . Master thesis . 2013

Integroitu projektitoimitus lisä- ja korjausrakentamisessa

Söderström, P. (Pia);
Open Access Finnish
  • Published: 28 Aug 2013
  • Publisher: University of Oulu
  • Country: Finland
Abstract
Työn tarkoituksena on tarkastella toimijoiden integroinnin mahdollisuuksia lisä- ja korjausrakennushankkeissa. Työssä selvitetään, mitä toimijoita sekä miten ja milloin toimijat tulisi ottaa mukaan hankkeeseen, jotta hanketta voitaisiin optimoida kokonaisuutena ja sitä kautta taata parempi toimijoiden tyytyväisyys ja projektin arvontuottokyky. Työssä luodaan perusta lisä- ja korjausrakentamisen hankkeiden tehokkaalle toteutukselle. Työssä luotava integroivan toimintamallin perusta keskittyy projektin hankinnan suunnitteluun ja toteutukseen. Luotava toimintamalli on kokonaistaloudellinen ja varmistaa toiminnallisen tehokkuuden. Malli mahdollistaa projektin osapuo...
Subjects
free text keywords: Industrial Engineering and Management
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue