HSEQ-arviointien kehittäminen:haastattelututkimus teollisuuden tilaajayrityksiin

Master thesis Finnish OPEN
Laine, J. (Janne);
(2018)
  • Publisher: University of Oulu
  • Subject: Industrial Engineering and Management

Yritysten arvoverkoston kehittäminen on kasvavassa määrin yritysten ja tutkimusyhteisöiden kiinnostuksen kohteena. Yritysten keskittyminen pääliiketoimintoihinsa on johtanut tilaaja-toimittajasuhteiden monimuotoistumiseen. Monet yritysten perinteisesti itse suorittamat ... View more
Share - Bookmark