Vakuuttava teknologia älykelloissa:case Apple Watch

Bachelor thesis Finnish OPEN
Laaksoviita, J. (Joonas); (2016)
  • Publisher: University of Oulu
  • Subject: Information Processing Science

Tämä kandidaatintutkielma perehtyi vakuuttavaan teknologiaan Apple Watch -älykellossa. Tutkielman ensimmäisessä osassa esiteltiin kirjallisuuskatsauksen kautta älykellojen taustaa ja tutkittava laite. Sen jälkeen luotiin katsaus vakuuttavan teknologian perusideaan ja es... View more
Share - Bookmark