publication . Thesis . 2016

Haastavatko simulaattorit perinteisen fantom-harjoittelun?

Haapalahti, M. (Mikael);
Open Access Finnish
  • Published: 14 Sep 2016
  • Publisher: University of Oulu
  • Country: Finland
Abstract
Fantom-harjoittelu on ollut pitkään perinteinen harjoittelumenetelmä, jonka avulla hammaslääketieteen opiskelijat ovat harjoitelleet tarvittavia kliinisiä taitoja ennen potilastyöharjoitteluun siirtymistä. Fantom-harjoittelun rinnalle on kehitetty erilaisia tietotekniikkaa hyödyntäviä potilassimulaattoreita, joiden tarkoituksena on tarjota uudenlaisia oppimistapoja. Tässä työssä käsitellään simulaatio-ohjelmistojen käyttöä hammaslääkärikoulutuksessa sekä hammaslääketieteen 3.vuosikurssille kariologian ja parodontologian fantom-harjoitteluiden jälkeen tehtyä kyselyä ja sen tuloksia. Kyselyssä kartoitettiin, minkälaiset asiat opiskelijat kokivat ongelmallisiksi fa...
Subjects
free text keywords: Dentistry
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue