Uzņēmuma tēla ietekme uz zīmola popularitāti, pamatojoties uz "Nike Inc." kompānijas piemēru.

Bachelor thesis OPEN
Kadauova, Aļona;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika | uzņēmuma tēls | zīmols | Nike inc | marketings

Šī diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pētījumi un praktiskā pieredze parāda, ka mūsdienās veiksmīgai kompānijai ir jābūt zīmola stratēģijai, kas ir virzīta uz patērētāja uzticības veidošanu. Tā kā zīmola „vērtību” nosaka patērētāja gatavība iegādāties preci pa... View more
Share - Bookmark