Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013. gada marta līdz 2014. gada maijam

Bachelor thesis OPEN
Bojāre, Liene;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne | reklāma | mobilie sakari | Latvijas Mobilais Telefons | semiotika | naratīva struktūra

Bakalaura darba „Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013.gada marta līdz 2014.gada maijam” mērķis ir noskaidrot, vai un kā naratīva struktūra reklāmā ietekmē vizuālā un verbālā vēstījuma efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām: teorēt... View more
Share - Bookmark