Jūrmalas pilsētas domes īpašuma izmantošanas nosacījumi un problēmas privāto tiesību jomā

Bachelor thesis OPEN
Millers, Andris;
(2008)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Tiesības

Darbā aplūkoti problēmjautājumi, kas rodas, ja Jūrmalas pilsētas dome izmanto tās īpašumu privāto tiesību jomā. To cēlonis ir nepabeigtais privatizācijas process, nepilnīgais tiesiskais regulējums pašvaldības īpašuma iznomāšanā un nesakārtotā normatīvā bāze tā... View more
Share - Bookmark