Emocionālā intelekta attīstība 16 -18 gadus veciem pusaudžiem un tā saistība ar vecāku audzināšanas stilu.

Bachelor thesis OPEN
Poļakova, Anželika;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai vecāku izvēlētais audzināšanas stils ir saistīts ar emocionālā intelekta attīstību. Pētījumā piedalījās 64 respondenti: 32 sievietes no 16 līdz 18 gadiem un 32 vīrieši no 16 līdz 18 gadiem. Respondenti pārstāv dažādas sociāli ekonom... View more
Share - Bookmark