Zakāt, tā nozīme un īpatnības musulmaņu valstī.

Bachelor thesis OPEN
Siliniece, Ieva;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Āzijas studijas

Bakalaura darbā „Zakāt, tā nozīme un īpatnības musulmaņu valstī” tiek apskatīts zakāt kā reliģiski ‎noteikta labdarības akta un valstiska nodokļa vienlaikus tiesiskais regulējums. Darbā ir aplūkota ‎zakāt jēdziena vēsturiskā attīstība un tiesiskais statuss musulmaņu val... View more
Share - Bookmark