"Parīzes šiks" mūsdienu restorānu interjera dizainā

Bachelor thesis OPEN
Kalnarāja, Agnese (2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Mākslas zinātne | Paris | restaurant interior design | šiks | Parīze | pelēks

Diplomdarbā “Parīzes šiks mūsdienu restorānu interjera dizainā” sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta Parīzes arhitektūras un interjera dizaina vēsture, tā ietekme uz “Parīzes šika” veidošanos, kā arī pētīta restorānu vēsture. Otrajā nodaļā tiek pētīt... View more
Share - Bookmark