publication . Master thesis . 2017

Zīmola LU BVEF koncepta izveide un novērtējums.

Svilāne, Zane;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Maģistra darba tēma ir “Zīmola LU BVEF koncepta izveide un novērtējums”. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz mērķa tirgus analīze no patērētāju perspektīvas, identificēt nozīmīgākās fakultātes zīmola pārpozicionēšanas un mārketinga stratēģijas problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba pirmajā daļā, autore pēta zīmola būtību un īpatnības, kā arī zīmolvedības stratēģijas un veiksmīga zīmola priekšnosacījumus. Darba otrajā nodaļā, autore pēta zīmola LU BVEF veidošanos vēstures kontekstā un saistībā ar galveno zīmolu, kā arī analizē statistikas datus par augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Maģistra darba trešajā nodaļā tiek veikts p...
Subjects
free text keywords: Vadībzinātne, zīmols, zīmolvedība, spēcīgs zīmols, Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue