Zīmola LU BVEF koncepta izveide un novērtējums.

Master thesis Latvian OPEN
Svilāne, Zane;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | zīmols | zīmolvedība | spēcīgs zīmols | Latvijas Universitāte | Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Maģistra darba tēma ir “Zīmola LU BVEF koncepta izveide un novērtējums”. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz mērķa tirgus analīze no patērētāju perspektīvas, identificēt nozīmīgākās fakultātes zīmola pārpozicionēšanas un mārketinga stratēģijas problēmas, kā arī izs... View more
Share - Bookmark