Acu, roku koordinācijas sekmēšana zīmēšanas nodarbībās pirmsskolā 5-6 gadus veciem bērniem

Bachelor thesis Latvian OPEN
Rozenberga, Irina;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pirmsskolas pedagoģija | Acu, roku koordinācija | Zīmēšanas nodarbības | 5-6 gadu veci bērni | Pirmsskola

Kvalifikācijas darba temats: ‘’Acu, roku koordinācijas sekmēšana zīmēšanas nodarbībās pirmsskolā 5-6 gadus veciem bērniem’’. Darba mērķis ir pētīt un analizēt zīmēšanas nodarbību procesu 5-6 gadus veciem bērniem acu un roku koordinācijas sekmēšanai. Darbs sastāv no divā... View more
Share - Bookmark