L'OREAL PARIS zīmola veidošanas stratēģija

Bachelor thesis OPEN
Smirnova, Margarita;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darba tēma ir „L’oreal Paris zīmola veidošanas stratēģija”. Darba mērķis ir izpētīt L’oreal Paris, izvērtējot zīmola stiprās un vājās puses, pieeju attiecīgā zīmola pozicionēšanai pasaules mērogā un noskaidrot, kāda ir attiecīgā zīmola ietekme uz patērētājie... View more
Share - Bookmark