Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā

Bachelor thesis OPEN
Bleive, Jolanta; (2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ģeogrāfija

Bakalaura darba „Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā” mērķis ir izanalizēt migrācijas procesu Kārsavas pilsētā. Iedzīvotāju mobilitāte ir jēdziens, ar ko tiek apzīmēta personu kustība vai pārvietošanās. Bakalaura darbā tiek aplūkota galvenokārt iedzīvotāj... View more
Share - Bookmark