Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē

Master thesis OPEN
Beinerte, Inga;
(2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika

Lai veiksmīgi uzsāktu uzņēmuma vadīšanu ir nepieciešami noteikti resursi, uz ko balstīt uzņēmumu. Visneprognozējamākie un grūtāk vadāmie no šiem resursiem ir cilvēkresursi. Bez cilvēkresursiem nav iedomājama uzņēmējdarbība, jo tie izgudro un ražo preces, sniedz pakalpoj... View more
Share - Bookmark