Eitanāzijas kriminalizācija kā cilvēktiesību aizskārums Eiropā

Bachelor thesis OPEN
Krone, Monta;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne | Eitanāzija | Kriminalizācija | Cilvēktiesības | Aizskārums | Eiropa

Bakalaura darbs „Eitanāzijas kriminalizācija kā cilvēktiesību aizskārums Eiropā” ir uzrakstīts 2015. gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedrā. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir ... View more
Share - Bookmark