Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Galvassāpju analīze Vidzemes slimnīcas uzņemšanas nodaļā

Siliņa, Marta;

Galvassāpju analīze Vidzemes slimnīcas uzņemšanas nodaļā

Abstract

Ievads. Galvassāpju pacienti uzņemšanas nodaļā ārstam rada vairākus uzdevumus un izaicinājumus, kā piemēram, precizēt galvassāpju veidu, izslēdzot sekundārus galvassāpju iemeslus, efektīvas pretsāpju terapijas nodrošināšanu un tālāku rekomendāciju nodrošināšanu. Tālāki izmeklējumi šajā sfērā varētu uzlabot šo uzdevumu izpildi. Mērķis: izmeklēt Vidzemes slimnīcas uzņemšanas nodaļas galvassāpju pacientus, dokumentēt un analizēt galvassāpes raksturojošos lielumus, salīdzināt to saistību vienam ar otru, kā arī salīdzināt tos ar citiem pētījumiem. Metodes. Šī prospektīvā pētījuma ietvaros tika veikta 50 galvassāpju pacientu kvantitatīvā analīze četru mēnešu garumā (01.11.2020. – 28.02.2021.). Pacientu izjautāšanu un izmeklēšanu veica dežūrneirologs un iegūtie dati tika reģistrēti īpaši izveidotā anketā. Tika veikta datu statistiskā apstrāde. Rezultāti. No 50 pacientiem, vecumā no 22 līdz 77 gadiem, 48% bija primāro galvassāpju pacienti, 36% bija sekundāro un 16% neprecizēto galvassāpju pacienti. Lai gan 68% pacientu iepriekš ir piedzīvojuši galvassāpes, tikai 14% bija vērsušies pēc medicīniskās palīdzības un tikai 10% bija noteikta galvassāpju diagnoze. 78% aprakstīja savas sāpes kā stipras vai ļoti stipras, un 32% atzīmēja savu uztraukumu ar 10 ballēm, 10 baļļu skalā. 68% no pētījuma dalībniekiem bija sievietes, kuras bieži savas sāpes raksturoja kā stiprākas un uztraukumu izteiktāku kā vīrieši. Gandrīz visiem pacientiem (90%) novēroja vismaz 1 galvassāpju “sarkanā karoga” simptomu, kas liecina par iespējamām sekundārām galvassāpēm. Pēc tālākiem izmeklējumiem un diagnozes uzlikšanas, tikai 28% tālāko terapiju turpināja stacionārā. Secinājumi. Lielākā daļa no galvassāpju pacientiem uzņemšanas nodaļā bija primāro galvassāpju pacienti, kuru terapija būtu iespējama arī ambulatori. Lielākā pacientu daļa vērsās uzņemšanas nodaļā tieši stipro sāpju un lielā uztraukuma dēļ. Galvassāpju pacientiem biežāk jāvēršas pie ārsta, lai uzzinātu savu galvassāpju diagnozi un saņemtu adekvātu terapiju. Labāka izglītošana ir nepieciešama visiem galvassāpju pacientiem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un aiztaupītu nevajadzīgus uzņemšanas nodaļas apmeklējumus.

Introduction. Headache patients in the emergency room (ER) present multiple challenges, like setting a precise headache diagnosis by excluding secondary headache, providing efficient pain relieve for primary headache patients, provide recommendations for treatment. Research in this field could improve execution of these tasks. Objective: to investigate the headache patients of Videzeme hospital ER, document and analyze the characteristics of each headache, compare them to one and another, as well as to other research papers. Methods. This prospective research involves quantitative analysis of 50 ER patients with primary complaint of headache over 4-month period (01.11.2020. – 28.02.2021.). Questioning and examination of the patient is done by the on-call neurologist and the findings are documented in a specially designed questionnaire. Statistical analysis of the data is performed. Results. Out of 50 patients, aged 22 to 77 years, 48% were primary headache patients, whereas 36% were secondary and 16% of unspecified headache patients. Although 68% of the patients had previously suffered a headache, only 14% had sought medical attention, but only 10% are diagnosed with a headache disorder. 78% described their headache as intense or very intense, and 32% marked their anxiety levels at 10 points out of 10. 68% of the participants were women, who described their pain levels and anxiety as more intense, compared to men. Almost all participants (90%) presented with at least one “red flag” symptom, indicating of possible secondary headache. After further investigations and confirmation of the diagnosis, only 28% of the patients needed to be hospitalized. Conclusion. Majority of headache patients in the emergency room consist of primary headache patients, who can be treated on outpatient basis. Most of the patients name the intensity of pain and high anxiety levels as the main reason for the ER visit. More patients need to seek medical care to be diagnosed and receive treatment. Better education and detailed recommendations are necessary for all headache patients, to reduce unnecessary emergency room visits.

Country
Latvia
Related Organizations
Keywords

Medicīna, Galvassāpes, Primāras galvassāpes, Sekundāras galvassāpes, Galvassāpju pacienti uzņemšanas nodaļā, Galvassāpju akūtie stāvokļi

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.