Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2013

The importance of brand at consumer decision - making process in furniture retail trade.

Pētersons, Miks;
Open Access
Published: 01 Jan 2013
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract
Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēmuma „Daiļrade Koks” darbības izvērtēšana. 3. nodaļā autors analizējis iegūtos aptaujas datus, lai noskaidrotu patērētāju viedokli par mēbeļu iegādē svarīgiem faktoriem. Maģistra darba sastāv no 80 lpp., tas sastāv no 3 daļām, ietver 35 attēlus, 2 tabulas, kā arī izmantoti 47 dažādi literatūras un datu avoti, 1 pielikums. Atslēgvārdi: patērētāju uzvedība, lēmuma pieņemšana, zīmols, mēbeļu nozare, Daiļrade Koks, mēbeļu veikals Čiekurs, mazumtirdzniecība.
The subject of Master's thesis is "The importance of brand at consumer decision-making process in furniture retail trade". In Chapter One of Master's thesis the author examines determinants of consumer behavior and its effect to decision-making, as well as brand relevance to the decision-making. Chapter two analyzes the furniture manufacturing industry in Latvia and performs examination of enterprise's "Daiļrade Koks" activities. In Chapter Three the author analyzes the inquiry results to determine consumer's opinion on decisive factors purchasing furniture. The master’s thesis consists of 80 pages, it is composed of three parts and comprises 2 tables, 35 figures as well as uses 47 different literary and data sources, 1 attachment. Keywords: consumer behavior, decision making, brand, furniture sector, Daiļrade Koks, furniture shop Čiekurs, retail.
Subjects

Vadībzinātne

Related Organizations
moresidebar