Filmu izmantošana kā motivācijas veicinātājs vācu valodas kā otrās svešvalodas stundās skolēniem ar priekšzināšanām

Bachelor thesis Latvian OPEN
Kalēja, Agnese;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija | Mediji | Filma | Svešvalodas stunda | Motivācija

Diplomdarbā pētīts jautājums, cik efektīva un motivējoša ir filmu skatīšanās mācību stundu laikā, lai apgūtu svešvalodu un iegūtu informāciju par apkārtējo pasauli. Tēma tika izvēlēta, jo neskatoties uz to, ka daudzi skolēni izvēlas vācu valodu kā otro svešvalodu, viņie... View more
Share - Bookmark