Latvijas Universitātes Bibliotēka 1862-1940: bibliogrāfiskais rādītājs

Preprint Latvian OPEN
Blūma, Agra;
(2018)
  • Subject: Bibliogrāfiskie rādītāji | Latvijas Universitātes vēsture | Latvijas Universitātes Bibliotēka | Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Latvijas Universitātes Bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Centrālā bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Arhitektūras fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Filoloģijas un filosofijas fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Inženierzinātņu fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Ķīmijas fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Lauksaimniecības fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Medicīnas fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Mehānikas fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Teoloģijas fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Veterinārmedicīnas fakultātes bibliotēka - bibliogrāfiskais rādītājs | Latvijas Universitātes organizāciju un biedrību bibliotēkas - bibliogrāfiskais rādītājs | :SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science [Research Subject Categories]

Bibliogrāfiskajā rādītājā par Latvijas Universitātes Bibliotēku apkopoti informācijas resursi par bibliotēkas vēsturi, attīstību un tās krājuma un struktūras veidošanos no 1862. līdz 1940. gadam. Darbs strukturēts balstoties uz diviem nozīmīgiem periodiem Latvijas Unive... View more
Share - Bookmark