Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra

Master thesis Latvian OPEN
Murašova, Kristīne;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Politikas zinātne (politoloģija) | Āzijas vērtības | universālās vērtības | demokrātija | konfūcisms

Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra”. Šis darbs iekļauj pētījumu par Āzijas vērtību nozīmi Austrumāzijas demokrātijā. Pētījumā tiek sniegta atbilde, vai Āzijas vērtības ir pret... View more
Share - Bookmark