publication . Master thesis . 2017

Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra

Murašova, Kristīne;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra”. Šis darbs iekļauj pētījumu par Āzijas vērtību nozīmi Austrumāzijas demokrātijā. Pētījumā tiek sniegta atbilde, vai Āzijas vērtības ir pretrunā ar demokrātiju, salīdzinot šīs vērtības ar universālajām vērtībām. Tiek salīdzināts Japānas demokrātijas modelis ar Dienvidkorejas un Taizemes demokrātijas modeļiem, un sniegta atbilde, vai Japāna ir vienīgā Austrumāzijas demokrātiskā valsts, kurā demokrātijas iezīmes parādījās vēl pirms saskarsmes ar Rietumiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām un 2 apakšnodaļām, rezultātiem, secinā...
Subjects
free text keywords: Politikas zinātne (politoloģija), Āzijas vērtības, universālās vērtības, demokrātija, konfūcisms
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue