Frančaizinga izmantošana Latvijas Republikas mazajā un vidējā biznesā

Bachelor thesis Latvian OPEN
Žuks, Vadims;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | frančaizinga bizness | biznesa veikšanas priekšrocības | darbības veikšanas algoritms | tirgus analīze | franchising business

Diplomdarba tēma ir frančaizinga veikšanas problēmas Latvijas mazajā un vidējā biznesā. Darbā tiek izskatīti frančaizinga veikšanas teorētiskie pamati, tiek analizēta Latvijas frančaizinga biznesa likumdošanas bāze un francāizinga modeļa ieviešanas īpatnības, ka arī kon... View more
Share - Bookmark