10- 12 gadus vecu bērnu ar atkārtotu nesekmību iemācītās bezpalīdzības saistība ar vecāku iemācīto bezpalīdzību

Master thesis OPEN
Lamstere, Jolanta;
(2006)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Darbā tika pētīta iemācītās bezpalīdzības saistība bērniem ar vecāku iemācīto bezpalīdzību. Pētījuma gaitā tika izvirzīti pētījuma jautājumi: vai pastāv statistiski nozīmīgas sakarības starp iemācītās bezpalīdzības rādītājiem 10- 12 gadus veciem bērniem ar atkārtotu nes... View more
Share - Bookmark