Attiecība starp varu un cilvēcību F. Kafkas „Metamorfoze”: interpretēta japāņu manga

Bachelor thesis Latvian OPEN
Geplere, Jeļena;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība | Francs Kafka | Metamorfoze | varas attiecības | manga | power relations

Bakalaura darba tēma ir Franca Kafkas romānā „Metamorfoze” atrodamu varas attiecību interpretācija un analīze japāņu manga medijos, balstoties uz Bjorna Krausa un Edvarda Šila varas teorijām. Darbā tika izstrādāts salīdzinošais multimediju pētījums, kura mērķis ir pierā... View more
Share - Bookmark