Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšanas un tās uzlabošanas iespējas

Bachelor thesis OPEN
Artemjeva, Anžela (2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darba tēma – „Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšana un tās uzlabošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis-pamatojoties uz teorētiskām atziņām par konkurenci un konkurētspēju, izpētīt SIA McDonalds konkurētspēju tirgū un tās pilnveidošanas iespējas balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investīciju nozares analīzes datu rezultātiem, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus SIA McDonalds konkurētspējas uzlabošanai. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore ir izstrādājusi uzņēmuma McDonalds konkurētspējas paaugstināšanas projektu. Konkurētspējas paaugstināšanas projekts ir izstrādāts, lai pilnveidotu uzņēmuma McDonalds produkcijas gatavošanas procesu un paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju tirgū. Veicot investīcijas produkcijas gatavošanas iekārtās uzņēmums McDonalds plāno piesaistīt ārvalstu tiešas investīcijas no ES fondiem.
Share - Bookmark