publication . Bachelor thesis . 2013

TED runu video vidusskolēnu prezentācijas prasmju uzlabošanai angļu valodas stundās

Ozoliņa, Inga;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Diplomdarba mērķis bija noskaidrot, kā uzlabot prezentācijas prasmes, pielietojot TED runu video analīzi. Izvēlētā pētījuma metode bija gadījuma analīze Rīgas Angļu Ģimnāzijas 11. klasē. Datu vākšanas metodes bija skolēnu veidotie kritēriju saraksti, prezentācijas vērtēšanas lapa, intervija ar skolotāju un aptauja 11. klases skolēniem. Pētījuma rezultāti parādīja, ka lielākā daļa skolēnu izbaudīja darbu ar TED runām. Skolotāja atzina, ka ,skatoties un analizējot TED runas, ir iespējams uzlabot skolēnu prezentācijas prasmes. Tika secināts, ka katrai darbs ar TED runu video ir laikietilpīgs process. 3-4 TED video noskatīšanās un analizēšana nevar nodrošināt ievēro...
Subjects
free text keywords: Pedagoģija
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue