TED runu video vidusskolēnu prezentācijas prasmju uzlabošanai angļu valodas stundās

Bachelor thesis OPEN
Ozoliņa, Inga;
(2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Diplomdarba mērķis bija noskaidrot, kā uzlabot prezentācijas prasmes, pielietojot TED runu video analīzi. Izvēlētā pētījuma metode bija gadījuma analīze Rīgas Angļu Ģimnāzijas 11. klasē. Datu vākšanas metodes bija skolēnu veidotie kritēriju saraksti, prezentācijas v... View more
Share - Bookmark