Pagaidu aizsardzība pret vardarbību civilprocesā.

Master thesis Latvian OPEN
Krauze, Kintija;
(2018)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne | vardarbība; | aizsardzība pret vardarbību; | Civilprocesa likums; | salīdzinošā metode; | likuma robi;

anotācija Maģistra darbā „Pagaidu aizsardzības pret vardarbību Civilprocesā” autore izpēta pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējuma ieviešanas praksi Latvijas tiesību sistēmā, aplūkojot un salīdzinot to ar citu valstu pieredzi regulējuma ieviešanā. Tika aplūkots... View more
Share - Bookmark