publication . Master thesis . 2010

Legāti

Segliņa, Aiga;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Autore teorētiski analizē legāta jēdzienu testamentārās mantošanas ietvaros un atspoguļo praktiska pētījuma rezultātus. Teorētiskā daļa apskata legāta nodibināšanas formu un spēkā esamību, tā iegūšanu un atraidīšanu, izpildi un zaudēšanu, novēlējuma robežas un aprobežojumus. Pētījums veikts aptaujas veidā ar mērķi noskaidrot, cik liela Latvijas iedzīvotāju daļa apzinās legāta nodrošinātās priekšrocības testamentārajā mantošanā. Apskatīts notāra neitralitātes jautājums attiecībā pret mantošanas procesā iesaistītajām pusēm. Pastāvot iespējai, ka legāta priekšmets ir nekustamais īpašums vai legātos novēlēts viss mantojums, risināta kreditoru un neatraidāmo mantinie...
Subjects
free text keywords: Juridiskā zinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue