Legāti

Master thesis OPEN
Segliņa, Aiga;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Autore teorētiski analizē legāta jēdzienu testamentārās mantošanas ietvaros un atspoguļo praktiska pētījuma rezultātus. Teorētiskā daļa apskata legāta nodibināšanas formu un spēkā esamību, tā iegūšanu un atraidīšanu, izpildi un zaudēšanu, novēlējuma robežas un aprobežoj... View more
Share - Bookmark