Klausīšanās mācīšana angļu valodas stundās

Bachelor thesis OPEN
Rudzīte, Jana;
(2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Filoloģija

Šis bakalaura darbs ir veltīts klausīšanās apmacīšanai angļu valodas stundās un pēta klausīšanās vingrinājumus un to ierakstu veidus un īpatnības. Darba teorētiskā daļa sniedz pārskatu par klausīšanās procesa apguvi un teksta izpratni, informācijas apstrādi klaus... View more
Share - Bookmark