Krāsas un skaņas sintēzes metodes izmantošanas iespējas gleznošanas nodarbībās mākslas skolā

Bachelor thesis OPEN
Zilberte, Baiba (2007)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Viens no vizuālās mākslas izglītības mērķiem ir nodrošināt vizuālās mākslas valodas apguvi un attīstīt skolēnu izpratni par procesiem mūsdienu mākslā un mākslas komunikācijā. Mērķi nav iespējams sasniegt, ja mākslas izglītībā netiek iekļauts mūsdienu vizuālās mākslas gan lokālais, gan starptautiskais konteksts. Krāsas un skaņas sintēze kā metode var tikt pielietota mākslas pedagoģijā, lai veidotu izpratni par mūsdienu vizuālo mākslu, attīstītu skolēnu uztveri un domāšanu, paplašinātu vizuālo valodu un veicinātu radošumu. Atslēgvārdi: radošais darbs, vizuālā valoda, krāsa un skaņa
Share - Bookmark