publication . Bachelor thesis . 2012

Mārketings mūzikas industrijā

Ēvelis, Andris;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darba tēma ir mārketings mūzikas industrijā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt mārketinga lomu mūsdienu mūziķa veiksmīgā darbībā, izpētīt mārketinga pasākumu efektivitāti, analizējot šī brīža situāciju vietējā tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus mūziķa vai grupas darbības uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek novērtēti tradicionālie un netradicionālie mārketinga veidi no teorētiskā viedokļa. Bakalaura otrajā daļā ir apskatīti mūsdienu mūziķa karjerā izmantojami mārketinga veidi un to ietekme uz patērētāju, kā arī tiek apskatīta šī brīža situācija pasaules mūzikas industrijā. Darba trešajā daļā tiek veiktas aptaujas un intervijas mūziķu vidū...
Subjects
free text keywords: Ekonomika
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue