Mihaila Bulgakova Volands un Marijas Korelli Lučija (salīdzinošā analīze)

Bachelor thesis OPEN
Suhackis, Aleksandrs;
(2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Krievu filoloģija

Darbs ir veltīts sātana tēlu romānos «Sātana Sēras» Marijas Korelli un «Meistars un Margarita» Mihaila Bulgakova salidzinošās analīzei. Pētīšanas mērķis ir salīdzināt Lučio Rimanca un Volanda tēlus simvolisma un demonoloģijas tradīcijas aspektā. Īpaša uzmanība ir veltī... View more
Share - Bookmark