Nozīmīgākie riska faktori vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū

Bachelor thesis OPEN
Kvasova, Inguna (2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Medicīna

Bakalaura darba tēmas „Nozīmīgākie riska faktori vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū” aktualitāti nosaka fakts, ka vēnu varikoze ir plaši izplatīta problēma gan ārstniecības personāla vidū, gan sabiedrībā kopumā. Darba mērķis: noskaidrot riska faktorus vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū. Izvirzīta hipotēze: nozīmīgākie riska faktori vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū ir piespiedu darba poza un fiziskā slodze, kas apstiprinājās pētījumā. Bakalaura darbā pielietota kvantitatīvā neeksperimentālā pētniecības metode. Darba instruments anketa. Lai gan ir svarīgi kājas pa laikam atpūtināt, vairākums aptaujas ārstu- 35%, un māsu- 40%, nedara neko, kas liecina, ka viņi pienācīgi nerūpējas par savu veselību. Kā vēnu mazspējas attīstībai nozīmīgu faktoru ārsti 15% gadījumu atzīmē piespiedu pozu un 13%- fizisku slodzi. Arī māsas uzskata līdzīgi- 16% gadījumu norāda piespiedu pozu un 15%- smagumu celšanu un fizisku slodzi.
Share - Bookmark